GM Key

Công Ty Tnhh Thương Mại Gm Key mã số doanh nghiệp 0316820739 địa chỉ trụ sở 214 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: Công Ty TNHH Thương Mại Gm Key
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):Gm Key Trading Company Limited
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Mã số doanh nghiệp: 0316820739
Ngày bắt đầu thành lập : 2021-04-23
Người đại diện pháp luật : Nguyễn Ánh Phương Huy Nguyễn Thị Diễm Khanh
Địa chỉ trụ sở chính: 214 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: https://gmkey.com.vn/

Công Ty Tnhh Thương Mại Gm Key

Enterprise name: Công Ty TNHH Thương Mại Gm Key
Enterprise name in foreign language: Gm Key Trading Company Limited
Main business sectors: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Enterprise code: 0316820739
Founding date: 2021-04-23
Representative first name: Nguyễn Ánh Phương Huy Nguyễn Thị Diễm Khanh
Head office address: 214 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Views: 104